Werkweek van een Accountant

Het einde van een kalenderjaar betekent een extra drukke periode voor accountants. Bedrijven maken de balans op en er wordt gekeken naar de (financiële)planning van 2021. Hoe ziet een werkweek van een Accountant eruit? Lees het verhaal van Kenny van Oort – Accountant bij Kreston Van Herwijnen.

Cover voor Werkweek van een Accountant

Werkweek van Kenny

Vrijdagmorgen, de laatste dag van de werkweek. Een week die begon zoals de vorige was geëindigd; hectisch. Telkens probeer ik structuur aan te brengen in mijn werkdagen, met wisselend succes.

Ook deze week was de intentie goed. In het weekend had ik juist de tijd genomen om de planning voor de komende week ‘scherp’ te krijgen; 3 dagen thuiswerken met veel MSTeams-sessies; 2 dagen fysiek naar klanten. Naast de lopende jaarrekeningen 2019 (jaarlijks bijna altijd dezelfde) is het vooral druk met alle Corona-maatregelen, oa de NOW 1.0 afrekeningen en er spelen een aantal overname-, overdrachtsdossiers. En oh ja, komende week moeten we ook nog de planning 2021 afronden en er lopen nog een aantal offertegesprekken. Zondag leek mijn week te kloppen. Alle taken pasten net in de week én er was ruimte voor de altijd aanwezige ad-hoc werkzaamheden.

Inmiddels is het vrijdag. De meeste punten op mijn planning heb ik kunnen afwerken, maar er schuiven helaas ook weer een aantal zaken door. Het was fijn om weer een aantal fysieke afspraken te hebben gehad. Jammer dat ik mijn collega’s toch vooral digitaal spreek en zie. Voor afwikkeling van de jaarstukken 2019 van X BV waren toch nog niet alle vragen beantwoord, de klant is weer aan zet. Gelukkig heeft hij geen last van corona, dus er is weinig noodzaak tot snelle afwikkeling.

Inzake de overname tussen A en B zijn de juristen aan bod. Onze jurist is op zoek naar de consensus, maar het lijkt wel of de andere jurist juist op zoek is naar de verschillen. Waren partijen het eindelijk eens over de hoofdlijnen, is nu de focus ineens weer op allerlei details waardoor ik weer druk ben met het managen van de emoties aan beide kanten. Intensief overleg en vooral focussen op de gezamenlijke belangen hebben het dossier gelukkig weer in de goede richting getrokken.

Inzake de NOW 1.0 afrekening blijkt dat de interpretatie van de controleprotocollen er in een specifieke casus toe leidt dat er een forse teruggaaf én strafkorting van toepassing is. Een verrassing en een onevenredige impact voor de ondernemer. Deze casus middels collegiaal overleg voorgelegd en ingebracht bij de NBA. Een lastig gesprek gevoerd met de betreffend ondernemer, maar wij moeten als accountant onze rug recht houden en zijn dan ‘slechts’ boodschapper van het slechte nieuws.

De overdracht van vader op zoon verloopt rustig. Op hoofdlijnen zijn ze eruit, het is nu nog vooral een kwestie om de kinderen die niet meedoen in de opvolging niet te benadelen. Met andere woorden de overdrachtsprijs moet wél zakelijk zijn. Gelukkig is mijn collega Register Valuator en kan hij een objectieve waardering maken, zodat deze binnen de familie kan worden besproken. Volgende week dit rapport bespreken.

De planning 2021 staat op hoofdlijnen, nu maar hopen dat er niet te veel wijzigingen komen. Er is al rekening gehouden met de lopende offertes, waarvan we er afgelopen week toch weer 2 ‘gescoord’ hebben. Tussendoor nog een fysieke vergadering van de ondernemersvereniging gehad, alles op veilige afstand. De planning voor 2021 besproken en een videoboodschap voor onze leden ingesproken, er zal immers in 2021 geen nieuwjaarsbijeenkomst zijn.

Nu nog even mijn urenlijst bijwerken en een laatste check op de mailbox of alle dringende zaken beantwoord zijn en dan is ook deze week weer voorbij. Het weekend weer even tijd nemen om de planning voor komende week scherp te krijgen en dan begint het weer van voren af aan. Morgen eerst weer sporten. Even het hoofd leegmaken en tijd voor mezelf. Nog 3 weken en dan is het jaar voorbij en staat de teller weer op nul. Mijn to do lijst zal op 1 januari niet leeg zijn, ik ga met een volle lei het nieuwe jaar.

Wat vind jij belangrijk in je loopbaan?

Zullen we kennismaken om jouw persoonlijke ambities te bespreken?

Openstaande vacatures