Transparantie

De kwaliteit van onze dienstverlening voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Wij beschikken over een stelsel van kwaliteitsstandaarden, onder andere bestaande uit diverse interne procedures, het kwaliteitshandboek alsmede de onderstaande regelingen en gedragscode.

Klokkenluidersregeling

Mede gebaseerd op artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties, acht ons kantoor het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij onze werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen, is een klokkenluidersregeling opgesteld. Lees hier de gehele klokkenluidersregeling.

Klachtenregeling

Voor klachten over en/of aanmerkingen op het handelen van een medewerker dan wel de dienstverlening van Van Herwijnen Kreston, kan men zich wenden tot de compliance officer van VHK via het e-mailadres compliance@krestronvh.nl. Ons klachtenformulier kunt u ook online invullen.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen. Wij zullen de klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Privacy statement

Bekijk hier onze privacy statement.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Verwerkersovereenkomst

Bekijk hier onze verwerkersovereenkomst.