Jaaropgave

De jaaropgave van de werknemer is het verslag van de salarisadministratie van dat jaar. Als werkgever ben je verplicht na afloop van het jaar een jaaropgave te verstrekken. Als een werknemer gedurende het jaar meerdere inkomstenbronnen heeft, dan zal hij/zij ook van elke inkomstenbron een aparte jaaropgave ontvangen. De jaaropgave dient als basis voor de aangifte inkomstenbelasting. Alle salarisgegevens die voor de aangifte inkomstenbelasting nodig zijn horen op de jaaropgave te staan.

Adviesgesprek aanvragen
Cover voor Jaaropgave
Jaaropgave

Verplichte gegevens

  • De gegevens van de werknemer: – naam, adres, woonplaats, BSN en geboortedatum.
  • De gegevens van de werkgever.
  • Fiscale loon waarop de loonheffing is gebaseerd.
  • De ingehouden loonheffing.
  • De verrekende arbeidskorting.
  • Het totaal van de premies werknemersverzekeringen.
  • Het loon waarop de premie ZVW is gebaseerd.
  • De ingehouden premie ZVW of berekende werkgeversheffing ZVW.
  • De verrekende levensloopverlofkorting.
  • Kleur van de toegepaste tabel loonheffingen

Controleren

De salarisgegevens op de jaaropgave sluiten aan met de laatste loonstrook van het jaar. Op die manier kan de werknemer controleren of deze correct is. De jaaropgave wordt in principe eenmalig op papier verstrekt aan de werknemer. Die dient er zorgvuldig mee om te gaan, zodat deze meerdere keren gebruikt kan worden.

Digitale jaaropgave

Wij stellen de jaaropgave digitaal ter beschikking via ons salarispakket Loket.nl. Jij kan als werkgever de jaaropgaven downloaden en aan de werknemers verstrekken. Als jij gebruik maakt van het werknemerloket, dan kan de werknemer de jaaropgave zelf downloaden. 

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden om een jaaropgave digitaal beschikbaar te stellen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen