Aangifte loonheffingen

De aangifte loonheffingen is de manier waarop jij als werkgever met de Belastingdienst communiceert. heel belangrijk dus dat alles klopt en dat valt niet mee met het woud aan regels en percentages, een vak apart.

Adviesgesprek aanvragen
Cover voor Aangifte loonheffingen
aangifte loonheffing

Hoe, wat en wanneer?

De aangifte loonheffingen dient maandelijks of per 4-wekenperiode doorgegeven te worden. Hierin dienen de berekeningen die in jouw salarisadministratie zijn gemaakt te worden opgenomen. Op basis van deze aangifte loonheffingen wordt het bedrag vastgesteld dat jij voor die periode aan de Belastingdienst moet betalen. Als werkgever heb jij een uniek loonheffingennummer, waarmee de fiscus jou identificeert en weet welke werkgever de betaling moet doen.

Fiscaal loon

Via de aangifte loonheffingen wordt doorgegeven hoe hoog het fiscaal loon van jouw werknemers in de periode is, waarmee de hoogte van de loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt vastgesteld. Daarnaast worden premies sociale verzekeringen (WW en WIA) en premie ZVW berekend, die ook aan de Belastingdienst betaald moet worden. Daarnaast worden ook de afdrachtvermindering Speur- en Onwikkelingswerk en de eindheffing WKR  in de aangifte loonheffingen opgenomen.

Delen met instanties

Naast de fiscale gegevens voor de Belastingdienst worden via de aangifte loonheffingen ook de persoonsgegevens en het fiscaal loon doorgegeven aan het UWV voor de polisadministratie. Doordat de gegevens uit de aangifte loonheffingen automatisch aan het UWV worden doorgegeven, hoef jij geen uitgebreide formulieren in te vullen als een van jouw werknemers een uitkering (WW of WIA) aan moet vragen.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt als jij een WAZO-uitkering voor het zwangerschapsverlof van een zwangere werknemer aanvraagt.

Loket.nl

Voor het indienen van de aangifte loonheffingen maken wij gebruik van ons salarispakket Loket.nl. Zodra wij jouw salarisverwerking over een bepaalde periode hebben afgerond, dienen wij de aangifte loonheffingen over deze periode in via een beveiligde internetverbinding. Vervolgens kan jij de specificatie van de aangifte loonheffingen uit Loket.nl downloaden met daarop alle gegevens voor de betaling, waaronder een uniek betalingskenmerk. Na betaling is de aangifte loonheffingen voor de periode afgerond.

Samenwerken?

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Wij staan voor je klaar. Vraag vrijblijvend een (digitaal)adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen