• Home
  • Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat in, ben je er klaar voor?

HR-services

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat in, ben je er klaar voor?

Dinsdag 2 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Als gevolg hiervan moeten werkgevers hun arbeidscontracten aanpassen.

Medewerker en werkgever bespreken het nieuwe voorstel

Zo worden de mogelijkheden om opleidingskosten in rekening te brengen bij de werknemer door de wetswijziging beperkt. De wijziging beperkt ook de mogelijkheid om deze opleidingskosten te verrekenen met de transitievergoeding. Werkgevers moeten in verband hiermee hun studiekostenbedingen checken en indien nodig aanpassen.

Verbod op nevenwerk geldt niet

Verder is een verbod op nevenwerkzaamheden in een arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 nietig. De werkgever kan het nevenwerk alleen nog verbieden als hij zich kan beroepen op een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’. Als gevolg hiervan moeten werkgevers hun nevenwerkzaamhedenbedingen checken en indien nodig aanpassen. De werkgever hoeft die objectieve rechtvaardigingsgronden niet vooraf te noemen, maar moet de grond wel voldoende kenbaar maken en motiveren op het moment dat hij zich erop beroept.

Werknemer kan om vast contract vragen

Op basis van de aangepaste wetgeving krijgen werknemers de mogelijkheid om een verzoek te doen om een andere vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om een vast contract. De werkgever moet schriftelijk en gemotiveerd beslissen op het verzoek van de werknemer. Doet hij dat niet, dan worden de arbeidsvoorwaarden aangepast zoals verzocht.

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de werknemers weten, hoe zij een verzoek om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden kunnen doen binnen de organisatie. Dat kun je doen door een regeling op te stellen en deze op te nemen in het personeelshandboek.

Informatieplicht werkgever uitgebreid

De informatieverplichting van de werkgever wordt op basis van het wetsvoorstel verduidelijkt en uitgebreid. In verband hiermee zal in bepaalde gevallen de arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast (tenzij de informatie al wordt opgenomen in de cao). Werknemers die al in dienst zijn, kunnen verzoeken om de ontbrekende informatie. De werkgever moet de standaard arbeidsovereenkomsten aanpassen aan de uitgebreidere informatieplicht.

Beluister de podcast over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wil je weten wat deze wet voor jouw onderneming gaat betekenen? Neem dan contact op met Marloes. Ze helpt je graag verder.

Door: XpertHR