• Home
  • Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

Legal Services

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

Donderdag 8 juni 2023

Bron

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| publicatie| 01-06-2023

Cover voor Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van SZW om de vergoeding voor de kosten van kinderopvang in 2024 aan te passen. De maximumuurprijzen worden met 6,01% verhoogd. Voor dagopvang stijgt de maximumuurprijs naar € 9,65. Voor buitenschoolse opvang bedraagt de maximumuurprijs in 2024 € 8,30 en voor gastouderopvang € 7,24. Het voorstel wordt  voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| publicatie| 01-06-2023