• Home
  • Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Business Consultancy

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Maandag 6 mei 2024

Cover voor Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Verduurzaming is niet langer een werkelijkheid van alle dag binnen het grote bedrijfsleven, maar ook binnen het MKB. Want de regels die voor het grote bedrijfsleven zijn geschreven, sijpelen pijlsnel door naar de ondernemingen in het MKB. Een voorbeeld daarvan is de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Deze wet zegt dat Werkgevers met 100 of meer werknemers verplicht zijn om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Dit zijn bijvoorbeeld het totaal aantal kilometers dat werknemers hebben afgelegd voor zakelijk verkeer – denk aan klantbezoek – en woon-werkverkeer, maar ook het jaartotaal aan kilometers, verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

En pas op: voor de grens van 100 of meer werknemers moeten de werknemers van alle vestigingen (van een onderneming) bij elkaar worden opgeteld. Overigens tellen alleen werknemers mee die een arbeidsovereenkomst hebben en minimaal 20 uren betaald werk per maand verrichten (ingehuurde gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee).

Hoewel er in de media artikelen zijn verschenen over uitstel van de inwerkingtreding van deze wet naar 1 juli 2024, doen MKB-ondernemingen er goed aan er toch van uit te gaan dat zij gegevens moeten verzamelen en aanleveren vanaf 1 januari van dit jaar. Met andere woorden: zorg dat je dit in je administratie hebt ingeregeld! Want de gegevens over 2024 moeten uiterlijk 30 juni 2025 zijn ingestuurd.

Wil je meer weten over deze wet, dan kun je natuurlijk kijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://www.rvo.nl/), maar je kunt ook even bellen met Kreston Van Herwijnen Business Consultancy. Want wij helpen je graag verder, ook op het gebied van deze wet.