• Home
  • Verkocht? En nu nog je geld?

Overnames en Waarderingen

Verkocht? En nu nog je geld?

Vrijdag 2 juli 2021

Bron

| 02-07-2021

Cover voor Verkocht? En nu nog je geld?

Jouw onderneming is verkocht! Gefeliciteerd! Na lang onderhandelen heb je samen met jouw adviseurs de beste prijs onderhandeld, maar het belangrijkste is er nog niet…

Als onderdeel van de onderhandelde voorwaarden sprak je misschien af een deel van de koopsom als "earn-out" te beschouwen. Dat houdt in dat je een deel van de opbrengst in de toekomst pas krijgt. Een earn-out is (letterlijk vertaald) een "uitverdien" bedrag, dat je krijgt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit kan variëren van een aantal feitelijke mijlpalen (het verloop van een datum, het bereiken van een niet-financieel doel) tot een "harde" afspraak over een bepaald omzet niveau. Een soort koop-op-afbetaling dus.
Deze afspraken liggen allemaal vast in de koopovereenkomst, met daarbij vermeld onder welke voorwaarden de resterende bedragen worden uitbetaald en de fasering daarvan.

In de meeste gevallen is de betaling geen probleem, maar is het wel van belang om bepaalde zekerheden in te bouwen. Denk hierbij aan het opnemen van de juiste partij in de koopovereenkomst. Daarnaast kunt je denken aan het laten afstorten van een deel van de "earn-out" koopsom bij een notaris, bank of andere derde partij (zgn. Escrow), waarbij de voorwaarden waaronder het geld mag vrijkomen duidelijk zijn gedefinieerd en door partijen zijn ondertekend (escrow-overeenkomst).

In voorkomende gevallen blijf jij als ondernemer nog in een adviseursrol betrokken bij de onderneming. Hierdoor kun je (meer) invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het behalen van de doelstellingen en afgesproken omzetniveau's. Mocht je vanaf de zijlijn moeten toekijken, maak dan concrete afspraken over de informatievoorziening tijdens de periode van een earn-out. En last but not least, betrek jouw adviseur bij het proces tot de laatste euro is ontvangen. Hij of zij kan waar nodig bijspringen, als het eventueel wat stroever loopt dan verwacht.

Heeft deze blog of eerdere afleveringen je aan het denken gezet en wil je eens (vrijblijvend) van gedachten wisselen? Neem dan contact op met mij (06-51140234 / g.janssen@vhkt.nl) of met jouw eigen contactpersoon binnen ons team.
 

Bron:| 02-07-2021