• Home
  • Uitleg verzoek ambtshalve vermindering definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018

Belastingadvies

Uitleg verzoek ambtshalve vermindering definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018

Maandag 5 februari 2024

Bron

| 05-02-2024

Cover voor Uitleg verzoek ambtshalve vermindering definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018

De Belastingdienst verstuurt ontvangstbevestigingen inzake bezwaar dat is ingediend tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018. De ontvangstbevestigingen hebben betrekking op het volgende.

In december 2021 heeft de Hoge Raad een streep gezet door belastingheffing over banktegoeden in box 3 op basis van fictieve rendementen. Deze uitspraak is bekend geworden als het Kerst-arrest.

Als reactie daarop heeft de wetgever in 2022 besloten om vooralsnog de belasting over box 3 te berekenen over drie vermogenscategorieën. Er lopen opnieuw procedures over de vraag of dit “eerlijk” is, want in de nieuwe methodiek wordt wederom met ficties gewerkt. Er is een goede kans dat de belastingdienst de nieuwe procedures omtrent box 3 gaat verliezen.

Onze brancheverenigingen hebben geadviseerd om ter behoud van rechten verzoekschriften in te dienen over belastingjaar 2018. De termijn om voor belastingjaar 2018 een ambtshalve herziening aan te vragen, liep af op 31 december 2023.

Het advies van de brancheverenigingen werd half december 2023 gepubliceerd. Wij hebben toen ter behoud van rechten een verzoek om ambtshalve vermindering van definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 ingediend voor de klanten waarvoor wij de aangiften inkomstenbelasting 2018 hebben opgesteld. Op deze manier zijn de rechten van deze klanten voor het belastingjaar 2018 veilig gesteld als de Hoge Raad oordeelt dat het inkomen in box 3 niet op basis van fictieve rendementen mag worden vastgesteld.

Bron:| 05-02-2024