• Home
  • UBD (uitbetaalde bedragen aan derden) is veranderd

Accountancy

UBD (uitbetaalde bedragen aan derden) is veranderd

Dinsdag 17 januari 2023

Cover voor UBD (uitbetaalde bedragen aan derden) is veranderd

Doe je weleens uitbetalingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die niet bij jou in loondienst zijn?
 
LET OP! 

Voorheen moest je dan via de IB47-regeling de informatie over deze uitbetalingen bij de belastingdienst aanleveren. Dat hoefde overigens alleen als de belastingdienst er om vroeg. 

Op een aantal punten wijkt de nieuwe UBD-regeling echter nadrukkelijk af van de oude IB47-regeling. Daarom is het volgende voor iedere ondernemer van belang, ook voor degenen die al bekend zijn met de IB47-regeling.

Vanaf dit jaar is er het één en ander veranderd, niet alleen de manier van aanleveren maar ook de groep waar de informatie van aangeleverd moet worden is groter dan voorheen.

Wijze van aanlevering
De UBD informatie moet digitaal worden aangeleverd via een portaal bij de belastingdienst. Dit portaal is deze maand (januari 2023) open gesteld. 

Hoedanigheid van degene die UBD informatie aanlevert
Het maakt voortaan uit of je een loonheffingennummer hebt of niet. 

  • Heb je een loonheffingennummer? Dan ben je een “inhoudingsplichtige uitbetaler“.
  • Heb je geen loonheffingennummer? Dan ben je een “niet-inhoudingsplichtige uitbetaler“. 

UBD informatie aanleveren uit eigen beweging of op verzoek
Inhoudingsplichtigenmoeten de informatie uit eigen beweging aanleveren bij de belastingdienst. Uitbetalingen die zijn gedaan gedurende 2022 moeten uiterlijk op 31 januari 2023 worden aangeleverd.

Niet-inhoudingsplichtigen hoeven de informatie alleen aan te leveren als de belastingdienst er specifiek om vraagt. 

UBD informatie die moet worden aangeleverd
Inhoudingsplichtigenmoeten de volgende informatie aanleveren:

  • De uitbetaalde bedragen;
  • De datum van uitbetaling;
  • De persoonsgegevens van degene aan wie je hebt uitbetaald; (naam, adres, geboortedatum)
  • Het burgerservicenummer van degene aan wie je hebt uitbetaald. 

Niet-inhoudingsplichtigen moeten dezelfde informatie aanleveren, met uitzondering van het burgerservicenummer. 

De UBD geldt voor de betalingen aan de volgende personen
Niet-inhoudingsplichtigen moeten informatie aanleveren over uitbetalingen aan personen die niet bij hen in dienstbetrekking zijn en die de werkzaamheden of dienst niet als ondernemer uitvoeren. Deze groep komt dus overeen met de groep waarvoor voorheen de IB47-regeling gold. 

Inhoudingsplichtigen moeten informatie aanleveren over uitbetalingen aan personen die niet bij hen in loondienst zijn, en die geen factuur uitreiken, of die wel een factuur uitreiken maar daarop geen btw vermelden. Voor inhoudingsplichtigen is de groep van personen waarvoor informatie moet worden aangeleverd veel groter. 

De belastingdienst benadrukt dit verschil in een vraag-en-antwoord toelichting die zij heeft gemaakt bij het portaal dat deze maand is opengesteld. De voorwaarde over de vermelding van btw betekent immers dat ook informatie moet worden aangeleverd voor uitbetalingen die zijn gedaan aan:

  • Ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties leveren; bijvoorbeeld zzp-ers in het onderwijs, zzp-ers in de zorg of in de jeugdzorg.
  • Ondernemers die gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR). 

Wij vermoeden dat dit laatste (nog) niet bekend is bij de meeste inhoudingsplichtigen. Ook verwachten wij dat de btw-vrijgestelde zzp-ers niet beseffen dat hun opdrachtgever ook andere informatie zal opvragen náást de factuur. Verder zal het afgeven van het burgerservicenummer op weerstand kunnen rekenen. 

Toelichting
Heb je vragen over de regeling? Neem dan contact op met ons kantoor. Hou daarbij in de gaten dat de 2022-uitbetalingen uiterlijk op 31 januari 2023 moeten worden aangeleverd bij de belastingdienst.

Voor meer informatie en Vraag en Antwoord, ga naar de Q&A van de belastingdienst.

Indienen van de gevraagde informatie kan via deze link naar het portaal.

Met vriendelijke groet,

het fiscale team van Kreston Van Herwijnen