• Home
  • Striktere factureringsregels bij vereenvoudigde ABC-leveringen

Belastingadvies

Striktere factureringsregels bij vereenvoudigde ABC-leveringen

Donderdag 14 september 2023

Sinds 2 september 2023 gelden striktere factureringsregels bij vereenvoudigde ABC-leveringen.

Cover voor Striktere factureringsregels bij vereenvoudigde ABC-leveringen

Bij ABC-leveringen worden goederen meerdere malen verkocht en worden ze één keer vervoerd (van ondernemer A rechtstreeks naar ondernemer C). Als een ABC-levering volledig binnen Nederland plaatsvindt, dan is er voor de btw geen probleem. Maar als bij de ABC-levering ook ondernemers in andere EU-landen betrokken zijn, dan treden vaak btw-complicaties op, met name voor ondernemer B.

Teneinde die btw-complicaties te voorkomen, kennen de EU-landen sinds jaar en dag de “vereenvoudigde ABC-levering”. Als ondernemer B ervoor kiest om de btw-regels voor de “vereenvoudigde ABC-levering” toe te passen, dan doet deze dat door op zijn factuur (aan ondernemer C) te vermelden:

“vereenvoudigde ABC-levering – btw verlegd”
of
“simplified ABC-supply chain transaction – VAT reverse charged”
of
allebei

De Nederlandse belastingdienst vond altijd goed dat in plaats daarvan de tekst “intracommunautaire levering” op de factuur van ondernemer B aan ondernemer C werd vermeld.

Die goedkeuring is per 2 september 2023 ingetrokken. Dit is gebeurd vanwege EU-rechtspraak.

Het lijkt spijkers-zoeken-op-laag-water, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben als ondernemer B niet de juiste tekst op de factuur zet. Het EU-Hof heeft namelijk ook bepaald dat als een factuur niet de juiste tekst bevat, ondernemer B er dan kennelijk niet voor heeft gekozen om de btw-regels voor de vereenvoudigde ABC-leveringen toe te passen (het gevolg is dat ondernemer B zich als btw-ondernemer moet registreren bij de belastingdienst in het EU-land waar ondernemer C is gevestigd, en in land C btw-aangifte moet doen).