• Home
  • Reminder insturen doorlopende machtigingen en volmachten

Belastingadvies

Reminder insturen doorlopende machtigingen en volmachten

Vrijdag 12 november 2021

Bron

| 12-11-2021

Cover voor Reminder insturen doorlopende machtigingen en volmachten

Elk jaar ontvang je van de belastingdienst een schrijven over de machtiging intermediair. 
Daarmee machtig je ons voor het digitaal ontvangen van de berichten van de belastingdienst. Dat betreft kopie aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. 

Daarnaast ontvang je jaarlijks een machtiging voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting. 

Deze jaarlijks stroom van machtigingsbrieven wordt als onprettig ervaren. Om dit proces te vereenvoudigen, hebben de belastingdienst en de koepelorganisaties van belastingadviseurs en accountants zich hard gemaakt dit proces te vereenvoudigen. 

De belastingdienst biedt nu de mogelijkheid om de machtiging voor het uitwisselen van gegevens doorlopend af te geven. De gegevens die doorlopend worden uitgewisseld, betreffen serviceberichten aanslagen (SBA’s) en de gegevens ten behoeve van de vooraf ingevulde aangifte (VIA). De SBA’s betreffen de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en nu ook omzetbelasting en toeslagen. 

De doorlopende machtiging is door ons aangevraagd. De belastingdienst heeft een registratiebrief gestuurd, waarin zij je informeren over ons verzoek. Daarbij sturen zij ook een formulier met een registratiecode. Indien je toestemming geeft voor de doorlopende machtiging, verzoeken wij u het formulier in te scannen en  zo snel mogelijk naar ons mailadres akkoordverklaring@vhkt.nl te sturen, zodat wij de code binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen activeren. Het kan zijn dat je machtingen ontvangt die niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld machtiging vennootschapsbelasting terwijl de vennootschap deel uitmaakt van een fiscale eenheid, of toeslagen terwijl je geen toeslag ontvangt. Wij vragen je toch ook deze formulieren aan ons te retourneren.

De doorlopende machtiging zal in de toekomst bijdragen aan het beperken van de papierstroom bij de belastingdienst. Voor jou en voor ons betekent het een vereenvoudiging van de informatievoorziening. Helaas kunnen wij nu niet voorkomen, dat je de machtiging per entiteit dient aan te vragen. Wij gaan ervan uit dat dit nadeel op weegt tegen de toekomstige voordelen.

Volmacht aangiften omzetbelasting (voor wie dit betreft)
Aan de hand van de door jou aanleverde gegevens stellen wij de aangifte omzetbelasting op en dienen de aangifte digitaal in. De aangiftes worden ingediend via jouw boekhoudpakket of door middel van onze fiscale software. We hebben je een volmacht gestuurd, waarin je ons toestemming geeft de aangiftes omzetbelasting in te dienen. Graag ontvangen wij van jou deze getekend retour. Wij vragen u de getekende machtiging(en) in te scannen en te versturen naar ons mailadres akkoordverklaring@vhkt.nl.

Volmacht aangiften loonheffingen (voor wie dit betreft) 
Aan de hand van de door jou aanleverde gegevens verzorgen wij de loonadministratie. De loonadministratie wordt gevoerd in “Loket” en de aangiftes worden digitaal ingediend.We hebben je een volmacht gestuurd, waarin je ons toestemming geeft de aangiftes Loonheffingen in te dienen. Graag ontvangen wij van u de getekende machtiging retour. Wij vragen u de getekende machtiging in te scannen en te versturen naar ons mailadres akkoordverklaring@vhkt.nl.

Wij vertrouwen op jouw medewerking in deze en zien graag de getekende machtigingen tegemoet.

Mocht je nog vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met Jay Brands of je vraag per mail aan akkoordverklaring@vhkt.nl stellen.

Bron:| 12-11-2021