• Home
  • Regisseur in duurzaam ondernemen

Business Consultancy

Regisseur in duurzaam ondernemen

Dinsdag 27 februari 2024

Bron

| Kreston Van Herwijnen| 27-02-2024

Cover voor Regisseur in duurzaam ondernemen

Het belang van duurzaam ondernemen krijgt de laatste jaren een meer impactvolle betekenis. Duurzaam ondernemen is zakendoen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Waar het begon vanuit een intrinsieke motivatie om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen, heeft de zachte, vrijblijvende aanpak van de overheid plaatsgemaakt voor dwingende wet- en regelgeving. Bovenal gaat het uiteindelijk vooral over hoe succesvol jouw bedrijf in de toekomst blijft. Rekening houden met het maatschappelijk belang en de wereld van morgen, maakt jouw onderneming beter voorbereid op de veranderende eisen van markt of regelgeving.

Essentieel is dat jij als ondernemer begrijpt dat duurzaamheid een fundamenteel onderdeel van jouw bedrijfsvoering vormt. Dan spot je ook onderscheidende maatschappelijke kansen. Als geen ander begrijp je dan dat het een belangrijkere strategische factor blijft om voortdurend aandacht aan te besteden. Niet alleen om verder te verduurzamen en toekomstbestendiger te worden. Zeker ook om de toenemende vraag binnen jouw keten te beantwoorden, klanten beter te bedienen of om over jouw eigen verduurzamingen te rapporteren naar belangrijke stakeholders.

Nieuwe dynamiek

Als ondernemer voel jij waarschijnlijk ook een groeiende druk om verder te verduurzamen. Intrinsiek wil je dit graag bewerkstelligen. Maar als je wilt verduurzamen, hoe doe je dat dan? Wat wordt nu eigenlijk verstaan onder duurzaamheid? Hoe kan je concreet hiermee aan de slag? Hoe krijgt duurzaam ondernemen een positie binnen jouw verdienmodel? Wat betekent duurzaamheid in jouw dagelijkse gang van zaken? Of wat is de business case (inclusief subsidiemogelijkheden) van duurzame investeringen?

Mogelijk worstel je zelfs om te voldoen aan de EU richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) en de bijbehorende European Sustainability Reporting Standards (ESRSs). Jouw organisatie behoort mogelijk tot de groep bedrijven die een duurzaamheidsverslag moeten opstellen. In dat geval focus je je op het goed op orde krijgen van het rapportageproces en zorgen dat je duurzaamheidsgegevens compleet, accuraat en klaar zijn voor publicatie. Dat is volkomen begrijpelijk, maar in de haast om tijdig te voldoen aan de richtlijnen, vergeet je makkelijk dat het in essentie niet enkel om rapporteren gaat.

Ook potentieel

Een duurzame bedrijfsstrategie bestaat niet alleen uit het doen wat juist is. Het creëert ook interessante kansen voor jullie organisatie, zo vergroot het de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Het kan een concurrentievoordeel opleveren of een betere toegang tot de kapitaalmarkt geven. Het zorgt zelfs voor een betere veerkracht van jouw organisatie in brede zin. Oftewel, bij een goede implementatie en uitvoering zorgt het ook voor waardevermeerdering van jouw bedrijf.

Tot slot is duurzaam ondernemen ook werken aan de toekomstbestendigheid van jouw onderneming, het is immers de weg naar een veerkrachtige en voorbereide organisatie op toekomstige economische, sociale, wettelijke en ecologische uitdagingen.

Sleutelthema wat om actie vraagt

Duurzaamheid is een sleutelthema voor elke organisatie, groot of klein. In de komende jaren staat ook jouw bedrijf voor de uitdaging om duurzaamheid te integreren in jullie producten, diensten en bedrijfsvoering. Fossiele brandstoffen worden ook bij jullie afgebouwd, naar 2030 hebben ook jullie een weg te bewandelen richting een net-zero impact, krijgt biodiversiteit een steeds prominentere positie en moet tegen 2050 ook jouw bedrijf, net als de Nederlandse economie, volledig circulair zijn. Deze overgang is een aanzienlijke taak voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Wacht je af of neem je proactief actie? Voldoe je aan de regelgeving, of creëer je een eigen standaard. Word je volger of word je trendsetter. Het is jouw keuze. Ook in jouw branche. Nooit eerder was de urgentie om keuzes te maken groter dan nu. Maar, wat is verstandig? Welke timing moet je hanteren? Waar begin je met actie ondernemen? Aan welke knoppen moet je draaien? Er staat zoveel op het spel!

Een toekomstbestendig mkb

Bij Kreston Van Herwijnen hebben we een praktische visie op duurzaamheid: onze actief meedenkende specialisten denken en handelen ondernemend met een toekomstgerichte visie. Ons doel is de continuïteit en veerkracht van onze klanten en de samenleving te waarborgen. Met andere woorden, we willen intrinsiek bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij.

De basis van onze dienstverlening vloeit voort uit Europese regelgeving. Vanaf 2024 moeten bedrijven verplicht op een transparante en consistente manier rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Deze richtlijn is bedoeld om de duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren en ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoording afleggen over hun impact op het milieu, maatschappij en governance. Het doel is om investeerders, consumenten en andere belanghebbenden in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen op basis van betrouwbare en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie.

Direct of indirect beïnvloeden de richtlijnen veel aspecten van jouw bedrijf. Negeer je ze, dan kan het jouw bedrijf op langere termijn schade berokkenen. Maak je er werk van, dan gaan er juist deuren open.

Onze dienstverlening

Binnenkort kan jij ook voor jouw onderneming een concreet, haalbaar en uitvoerbaar plan hebben. Met de inzet voor een duurzame toekomst en een focus op maatschappelijk succes, streven wij ernaar jouw onderneming te begeleiden in duurzaam ondernemen. Met onze diensten helpen wij jou bij het implementeren van duurzaamheidsindicatoren in jullie beleid, informatiemanagementsystemen en rapportages. Wij structureren onze dienstverlening op basis van jouw behoeften en werken naar oplossingen passend voor jullie omstandigheden. Belangrijk is dat we dit samen met jullie doen zodat jullie zelfstandig verder kunnen. Wij geloven dat onze aanpak ervoor zorgt dat jullie altijd de juiste experts voor het juiste project aan tafel krijgen.

Op maat toegesneden aanpak

Ieder bedrijf is uniek en daarom vereist elke duurzaamheid transformatie een op maat toegesneden aanpak en de expertise van diverse specialisten. Dit plan geeft concreet inzicht in de maatregelen die je kunt of misschien wel moet treffen, en hoe je deze financiert tegen de beste voorwaarden. Ook wordt duidelijk welke verduurzamende stappen jouw bedrijf precies kan zetten en welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Als je actie onderneemt, helpen we je ook bij het aanvragen van subsidies. Samen met jou maken we jouw bedrijf klaar voor een toekomst waarin duurzaamheid een groeiende impact heeft bij het nemen van economische beslissingen.

Naast de reeds aanwezige expertise binnen ons kantoor, hebben we ons tevens verbonden aan het landelijke duurzaamheidsplatform ZeroCO2. Dit platform ondersteunt in vraagstukken rondom subsidie, fiscale en financieringsregelingen voor duurzaamheidsprojecten. Een sterke combinatie van expertpartners, gespecialiseerd in het realiseren van een duurzame ondernemingsimpact.

Onze duurzaamheidsadviseringen

Als MKB-ondernemer wil je de weg naar duurzaam ondernemen niet altijd alleen bewandelen. Het is fijn om dichtbij expertise beschikbaar te hebben. Een echte sparringpartner die met jou meedenkt. Ons team is samengesteld met gemotiveerde deskundigen op alle snijvlakken van duurzaamheid. Afhankelijk van de fase waarin jouw organisatie zich bevindt ondersteunen wij in het verankeren van duurzaamheid in het hart van jullie bedrijfsvoering. Van strategisch duurzaamheidsadvies, duurzaamheidsbeoordelingen, implementatie van duurzaamheidsmaatregelen, het realiseren van (verplichte) duurzaamheidsrapportages, alsmede de begeleiding van de implementatie van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Ook bieden we ondersteuning in de specifieke implementatie van jullie energietransitie, CO2 reductie, inzet van duurzame bedrijfsmiddelen, circulariteit, duurzame mobiliteit, biodiversiteit, mensenrechten of sociaal en mensgericht ondernemen. Wij kunnen ook een controle uitvoeren op de duurzaamheidsverslaggeving om meer zekerheid te bieden voor jullie stakeholders. Concrete adviezen over verdergaande verduurzamingen tot aan certificeringstrajecten- of subsidieadviezen voor jouw investeringen in innovaties of duurzame oplossingen.

Waarom Kreston Van Herwijnen

Voor ondernemers die ons kennen en verder willen inzetten op duurzaam ondernemen, maar ook voor ondernemers die op zoek zijn naar een betrokken en deskundige partner biedt Kreston Van Herwijnen een unieke combinatie van kwaliteit, resultaatgerichtheid, een gepersonaliseerde aanpak, een inzet van multidisciplinaire expertises en een uitstekende samenwerking.
Ontdek met Kreston Van Herwijnen hoe duurzaam ondernemen niet alleen een verantwoorde keuze is, maar ook een strategische zet voor het succes van jouw onderneming.

Bron:| Kreston Van Herwijnen| 27-02-2024