• Home
 • De meest voorkomende HR aandachtsgebieden voor het MKB

HR-services

De meest voorkomende HR aandachtsgebieden voor het MKB

Maandag 5 juli 2021

Bron

| 05-07-2021

Cover voor De meest voorkomende HR aandachtsgebieden voor het MKB

Uit een enquête die we uitgevoerd hebben met HR-Services onder onze klanten is gebleken, dat er behoefte is aan meer ondersteuning en informatie over een aantal specifieke HR-thema’s. Het gaat hierbij om arbeidsovereenkomsten, verzuim en om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In deze blog laten we voor elk van deze meest voorkomende aandachtsgebieden een aantal praktische vragen zien die je aan jezelf kunt stellen om te bepalen of je ‘in control’ bent. 

Arbeidsovereenkomsten
Wat we vaak zien is dat de organisatie een standaard arbeidsovereenkomst al jarenlang gebruikt. Dit hoeft niet verkeerd te zijn, maar brengt wel de nodige risico’s met zich mee. Wet- en regelgeving verandert continu en ook arbeidsovereenkomsten moeten hierop worden aangepast. Een fout in een overeenkomst kan als gevolg hebben, dat een arbeidsovereenkomst niet geldig is of bepaalde artikelen niet van toepassing zijn, met mogelijk alle financiële gevolgen van dien. Enkele vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Welke type overeenkomsten zijn er binnen mijn bedrijf (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, inleen, 0-uren/oproep enz.)?
 • Welke aanvullende documenten zijn er (personeelshandboek, bruikleenovereenkomst, enz.)?
 • Wanneer zijn deze voor het laatst getoetst?
 • Wat zijn de interne processen rondom de arbeidsovereenkomsten (verslaglegging, opzegging, enz.)?

Door een goede basis te hebben kun je veel problemen voorkomen. HR-Services kan je voorzien van een aantal goede templates, die je kunt gebruiken als startpunt. Ons advies is wel om altijd een specialist mee te laten kijken aangezien iedere samenwerking die je aangaat uniek is. Marloes van Acquooij, onze jurist, kan hierbij als sparringpartner dienen.

Verzuim van medewerkers
Onze eerste kennismaking met organisaties is vaak naar aanleiding van een verzuimdossier waar problemen in zijn opgetreden. Denk hierbij aan een matige dossieropbouw, slechte communicatie met de medewerker of erger nog een loonsanctie. Dit alles is eenvoudig te voorkomen als er meer controle is over het traject rondom een zieke of disfunctionerende medewerker. Enkele vragen die je jezelf over verzuim kunt stellen:

 • Wat is mijn werkwijze bij de ziekmelding van een medewerker? Voldoet mijn werkwijze aan de wet?
 • Hoe ga ik om met een disfunctionerende medewerker (dit slaat vaak om in verzuim)?
 • Wie is mijn sparringpartner om zieke medewerkers mee te bespreken?

Uiteraard zijn er nog veel meer aandachtsgebieden op verzuim maar deze basis zou op orde moeten zijn. Onze collega Lea de Groen kijkt graag eens vrijblijvend met je mee.

Ontwikkeling medewerkers
De arbeidsmarkt is in veel sectoren krap en de werkdruk wordt als hoog ervaren. Dit zijn twee redenen om in je medewerkers te investeren. Medewerkers die zich erkent voelen en die zich mogen ontwikkelen blijven langer aan je bedrijf verbonden en krijgen meer energie van het werk dan als dit niet gebeurt. Een plan hebben voor de ontwikkeling van het individu en/of team is dan ook binnen iedere organisatie van belang. Enkele vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Wat is ons beleid m.b.t. opleiding en persoonlijke ontwikkeling?
 • Ben ik voldoende in gesprek met mijn medewerkers? Geef ik hen de persoonlijke aandacht die zij verdienen of wensen?
 • Wat is het budget dat ik ieder jaar beschikbaar heb voor persoonlijke ontwikkeling?

Deze vragen dekken lang niet de hele lading, maar geven wel aan waar je over na zou moeten denken. Wellicht heb je de anekdote wel eens gehoord van de directeur die vraagt aan zijn HR-manager: ‘Wat als we veel investeren in onze medewerkers en ze gaan het bedrijf verlaten?’. Waarop de HR-manager zegt: ‘Wat als we niet investeren en ze blijven?’. Kortom: als je onderhoud pleegt aan je materiaal ed. dan moet je ook zeker onderhoud plegen aan je menselijk kapitaal.

De komende maanden zullen we een aantal van deze thema’s verder uitdiepen. Heb je eerder al vragen waar je graag eens over van gedachten wilt wisselen? Of heb je vragen over andere HR-onderwerpen? Laat het ons dan weten. We gaan graag met je in gesprek.

HR-Services van Van Herwijnen Kreston
HR-Services biedt ondersteuning bij HR-vraagstukken voor MKB ondernemers. Of het nu gaat over in dienst treden, vragen tijdens het dienstverband of bij het uit diensttreden. We ondersteunen je op zowel het gebied van salarisadministratie, juridisch advies als de menselijke kant van je personeelszaken. Bovendien kun je via ons HR-abonnement antwoorden krijgen op de meest gestelde vragen. Wij helpen je verder zodat jij kunt blijven ondernemen. Neem contact met ons op als je graag meer wilt weten over wat wij voor jou kunnen betekenen. Voor meer informatie kijk op www.vhkt.nl/hr-services/.
 

Bron:| 05-07-2021