• Home
  • Btw verlegd in 2022 en/of 2023: snel opgeven aan de Belastingdienst!

Belastingadvies

Btw verlegd in 2022 en/of 2023: snel opgeven aan de Belastingdienst!

Maandag 15 april 2024

Cover voor Btw verlegd in 2022 en/of 2023: snel opgeven aan de Belastingdienst!

Doe je als MKB-ondernemer betalingen aan natuurlijke personen die daarvoor geen factuur hebben gestuurd of een factuur zonder btw hebben gestuurd, dan is het belangrijk dat je deze ‘Uitbetaling bedragen aan derden’ (UBD) op tijd opgeeft aan de Belastingdienst. Let op: niet opgeven is strafbaar, met een geldboete die kan oplopen tot € 9.000,-. Bovendien: je had de opgaaf UBD 2023 uiterlijk op 31 januari van dit jaar gedaan moeten hebben. Dus ben je nog niet in actie gekomen, doe dat dan pijlsnel! Je bent namelijk als ondernemer verplicht om met de Belastingdienst in overleg te treden voor het maken van maatwerkafspraken hierover. En daarbij nog een tip: je mag deze opgaven ook gedurende het kalenderjaar doen bij elke betaling aan een natuurlijke persoon die daarvoor geen factuur heeft gestuurd of een factuur zonder btw of een factuur met “btw-verlegd” heeft verzonden. Houd je dit gedurende het jaar bij of doe je de UBD-opgaaf voor 31 januari na einde van het kalenderjaar? Dan hoef je geen overleg te hebben met de Belastingdienst.

Wanneer je de gegevens opgeeft aan de Belastingdienst, let dan op dat deze opgaaf-UBD de NAW-gegevens, het BSN-nummer en de geboortedatum van de ontvanger(s) van de betalingen bevat. Daarnaast moeten de in het kalenderjaar betaalde bedragen, de betaalde kostenvergoeding en de datum van betaling in de opgaaf UBD worden gemeld.  

Sinds kort is er dus duidelijkheid met betrekking tot facturen van natuurlijke personen waarop vermeld staat “btw-verlegd” (dergelijke facturen komen onder andere voor bij het inschakelen van ZZP’ers in de bouw). Volgens de Belastingdienst kwalificeert een dergelijke factuur als een factuur zonder btw en moet je deze dus meenemen in de opgaaf UBD. Er moet dus voor 2022 en/of 2023 een (aanvullende) UBD-opgaaf worden gedaan. Dus: je bent als ondernemer verplicht om met de Belastingdienst in overleg te treden voor het maken van maatwerkafspraken hierover. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar het emailadres gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

En wil je hierbij worden ondersteund, bel dan even met Kreston Van Herwijnen (0344 – 621222).