• Home
  • Box 3 heffing op de schop

Belastingadvies

Box 3 heffing op de schop

Woensdag 9 februari 2022

Bron

| 09-02-2022

Cover voor Box 3 heffing op de schop

Het huidige box 3 systeem gaat op de schop. De Hoge Raad heeft net voor de Kerst geoordeeld dat de heffing in box 3 in strijd is met het EVRM. Het gaat daarbij om de vermogensrendement heffing op basis van fictieve rendementen.

Vooralsnog heeft de uitspraak alleen gevolgen voor de mensen die deel uit maken van de masaalbezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020. Uiterlijk 1 mei 2022 wordt bekend of de mensen die over deze jaren géén bezwaar hebben gemaakt ook rechtsherstel krijgen. Hoe het rechtsherstel over deze jaren eruit komt te zien, of dit alleen voor een belastingplichtige is met banktegoeden of ook voor belastingplichtigen met andere vermogensbestanddelen zoals onroerend goed of (andere) beleggingen, is ook nog niet bekend.

Hoe het nieuwe box 3 systeem eruit gaat zien is nog onduidelijk. De staatssecretaris wil de wetgeving in lijn brengen met de uitspraak van de Hoge Raad. Het kabinet komt vóór 1 april 2022 met een voorstel. Voorlopig worden daarom geen definitieve aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen met box 3-vermogen, tenzij de aanslag dreigt te verjaren of er een belang is voor belastingplichtige. 

De voorlopige aanslagen voor het jaar 2022 zijn inmiddels ook al opgelegd, in deze voorlopige aanslagen is nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. De voorlopige aanslagen worden later bij de definitieve aanslag, indien voor jou van toepassing, automatisch hersteld. Je hoeft voor 2022 op het moment zelf geen actie te ondernemen.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen dan kun je contact opnemen met Kelly Heijmans via 0344-621222 of kelly.heijmans@krestonvh.nl).
 

Bron:| 09-02-2022