• Home
  • Belastingplan 2023: verhoging box 2 tarief en vennootschapsbelasting

Belastingadvies

Belastingplan 2023: verhoging box 2 tarief en vennootschapsbelasting

Dinsdag 20 september 2022

Belastingplan 2023: verhoging box 2 tarief en vennootschapsbelasting cover

Het Belastingplan 2023 is vanmiddag gepresenteerd door de staatssecretaris van Financiën. Vooruitlopend op onze nieuwsbrief van aankomende vrijdag, waar we uitgebreider ingaan op het Belastingplan, willen we je alvast informeren over enkele plannen die een behoorlijke impact hebben op ondernemers.

Verhoging box 2-tarief
Met ingang van 2024 wordt voorgesteld een twee schijven-tarief in te voeren in box 2 (aanmerkelijk belang). Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9%. Met ingang van 2024 wordt dit 24,5% tot € 67.000 en 31% daarboven. Over een dividenduitkering van € 500.000 wordt nu € 134.500 aan box 2-belasting ingehouden. Mocht het Belastingplan ongewijzigd worden aangenomen, dan wordt er vanaf 2024 over een dividenduitkering van € 500.000 een bedrag van € 150.645 aan box 2-belasting geheven. Voor kleinere dividenduitkeringen werkt het twee schijven-tarief gunstiger uit.

Wij houden de behandeling van het Belastingplan 2023 nauwlettend voor je in de gaten. De verhoging is vooralsnog aangekondigd met ingang van 2024, maar dit kan tijdens de behandeling van het Belastingplan mogelijk ook naar voren worden gehaald.

Verhoging tarief vennootschapsbelasting en verlaging tariefschijf
Met ingang van 2023 wordt de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Het lage tarief wordt echter verhoogd van 15% naar 19%. Het hoge tarief blijft 25,8%. Over een winst van € 350.000 wordt in 2022 € 52.500 aan vennootschapsbelasting geheven. In 2023 is over hetzelfde winstbedrag € 76.700 aan vennootschapsbelasting verschuldigd.

Uitgebreide nieuwsbrief
Aanstaande vrijdag ontvang je van ons een nieuwsbrief waarin uitgebreider op het gehele Belastingplan 2023 wordt ingegaan. Mocht je eerder al vragen hebben, neem dan contact met ons op.