• Home
  • Ambitie & strategie: de aorta van het Nederlands MKB

Business Consultancy

Ambitie & strategie: de aorta van het Nederlands MKB

Donderdag 2 mei 2024

Cover voor Ambitie & strategie: de aorta van het Nederlands MKB

In het centrum van de Nederlandse economie vinden we een even prachtige als krachtige kern: het midden- en kleinbedrijf. Want meer dan 90% van de 2,3 miljoen ondernemingen valt onder deze noemer. En zorgen al snel voor 70% van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Om die reden wordt het MKB dus niet zonder reden het fundament van de Nederlandse economie genoemd.

Maar achter deze voorgevel van dynamische bedrijven gaat ook een uitdaging schuil. Want hoewel het MKB-ondernemerschap wordt gedreven door ambitie en het streven naar waardecreatie, blijkt dat maar liefst driekwart van hen geen uitgekristalliseerde strategie heeft. Menigeen opereert op gevoel, beweegt binnen de ‘waan van de dag’ of reageert op de dag-, week- en maandkoersen binnen het betreffende marktsegment. Terwijl de beweeglijkheid van deze tijd juist om een ‘vooruitkijkspiegel’ vraagt, om ondernemers die in staat zijn óver de horizon te kijken. Die precies weten waar zij naar toe willen en ook hoe zij daar kunnen komen.

Dat laatste is waarbij de balans tussen ambitie en strategie om de hoek komt kijken. Want de verbindingslijn tussen deze twee grootheden – noem het een aorta van de onderneming – bepalen in hoge mate het vermogen van ondernemers en ondernemingen om hun plannen ook écht waar te maken. Natuurlijk, het zijn uiteindelijk de mensen die het doen. Maar zonder routekaart is een efficiënte manier om A naar B te komen écht een stuk ingewikkelder.

Dus is het opmerkelijk dat die routekaart binnen MKB-bedrijven doorgaans ontbreekt of onvoldoende is ontwikkeld. Juist ook in een wereld vol met regels waaraan ondernemingen zich moeten houden en uitdagingen die van een goed antwoord moeten worden voorzien. En dat is geen verwijt aan de ondernemers, want je zal het allemaal maar moeten doen! Maar toch: het leven van een ondernemer wordt een stuk overzichtelijker wanneer die balans tussen ambitie en strategie er wél is. Dus biedt Kreston Van Herwijnen hun relaties de mogelijkheid om hier een tandje bij te zetten. Niet door hen uit te leggen wat er allemaal moet. Maar wél door samen naar de relevante omgeving te kijken en te verkennen wat er allemaal kan. Want nooit eerder waren MKB-ondernemers meer gedwongen om tegelijkertijd een reeks van ballen in de lucht te houden. Dus is ondersteuning in de breedte – ook op het gebied van strategie – een wezenlijke toegevoegde waarde.

Wil je hier meer over weten, bel dan eens met Marco van Ackooij of Gerard Janssen van Kreston Van Herwijnen Business Consultancy.