• Home
  • Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

Algemeen

Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

Donderdag 22 december 2022

Bron

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| publicatie| 2022-0000283411| 19-12-2022

Cover voor Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang

De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de maximum uurprijzen, waarop de kinderopvangtoeslag is gebaseerd, voor 2023 extra worden verhoogd. Dat betekent dat per 1 januari 2023 de volgende maximum uurprijzen gelden:

  1. voor dagopvang € 9,12;
  2. voor buitenschoolse opvang € 7,85; en
  3. voor gastouderopvang € 6,85.

De extra verhoging hangt samen met de hoge inflatie in 2022.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| publicatie| 2022-0000283411| 19-12-2022