• Home
  • Akkoord van Parijs: kantoren naar energielabel C of beter

Accountancy

Akkoord van Parijs: kantoren naar energielabel C of beter

Vrijdag 7 oktober 2022

Bron

| 07-10-2022

Cover voor Akkoord van Parijs: kantoren naar energielabel C of beter

Het zal je niet ontgaan zijn dat er in 2015 een Klimaatakkoord in Parijs is afgesloten. Dit heeft als  doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, liever zelfs tot 1,5oC. Dit akkoord is in 2020 in werking getreden en heeft inmiddels ook effect op verschillende wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal niveau.

Deze wetgeving moet er voor zorgen dat de doelen in het Klimaatakkoord behaald worden. Een voorbeeld hiervan die de MKB-er direct raakt, is de regelgeving rondom het energielabel voor kantoren. En dit gaat ook nog eens op zeer korte termijn spelen.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Wat houdt dat in? Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. 

Als jouw kantoorgebouw dus nog niet voldoet aan deze gestelde eis, is actie op korte termijn noodzakelijk. Begin met inventariseren wat het energieverbruik nu eigenlijk op dit moment is. Gezien de huidige energieprijzen is het uitkijken naar mogelijkheden om het energieverbruik naar beneden te krijgen ook geen slecht idee als jouw kantoorruimte wel energielabel A, B of C heeft. Valt de ruimte er echter buiten zul je op korte termijn aanpassingen moeten doen om er te kunnen blijven werken.

Heb je vragen? Neem contact op met Aart-Jan van Vliet.
 

Bron:| 07-10-2022