Algemene en aanvullende voorwaarden HR Abonnement

Lees hier onze algemene en aanvullende voorwaarden HR Abonnement.

  1. Het HR abonnement staat in beginsel open voor alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, maar kan altijd zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Het HR abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna steeds automatisch met één jaar verlengd.
  2. Beide partijen kunnen het HR abonnement zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen, waarbij gedurende het eerste jaar een opzegtermijn van één maand in acht dient te worden genomen. Opzegging in het eerste jaar dient aldus plaats te vinden uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd. Indien het HR abonnement overeenkomstig het bepaalde in lid 1 na het eerste jaar automatisch is verlengd, is ieder der partijen gerechtigd om het HR abonnement tussentijds schriftelijk op te zeggen per de eerste van de daarop volgende maand.
  3. Betaling van het abonnementsgeld voor het HR abonnement geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling.
  4. Voor de eerstelijnshulp geldt dat Van Herwijnen Kreston uiterste zorgvuldigheid betracht. Aangezien daaraan geen uitgebreid onderzoek vooraf gaat, is eventuele aansprakelijkheid van Van Herwijnen Kreston HR Service & Advies beperkt tot tweemaal de jaarlijkse kosten van het HR abonnement.

Verlenging

Abonnementen worden stilzwijgend verlengd. Aan het eind van iedere periode evalueren wij met u onze dienstverlening.

Het Xpert HR Checkit abonnement kost €24,95 per maand (exclusief btw). Indien je een HRM-adviesklant wordt bij Van Herwijnen Kreston, krijg je dit waardevolle abonnement geheel gratis.

Aanvullende voorwaarden

Van Herwijnen Kreston heeft het recht het bedrag van het arbeidsrecht abonnement alsmede het gereduceerde uurtarief bij verlenging van het abonnement te wijzigen. De abonnee zal vóór verlenging van het arbeidsrecht abonnement geïnformeerd worden over eventuele prijswijzigingen

Op deze overeenkomst zijn voor het overige de algemene voorwaarden van Van Herwijnen Kreston van toepassing, voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken.

Eerstelijns hulp

De helpdesk van het HR Abonnement biedt u ondersteuning bij HR gerelateerde vragen om zodoende te bepalen wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzakelijk is.

Het gaat hier om vragen die in een kort tijdsbestek (telefonisch of per e-mail) kunnen worden beantwoord. Indien voorafgaande dossierstudie is vereist, dan valt dit niet onder “gratis”.

De helpdesk biedt u de mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen over wat u in een bepaalde situatie moet/kunt doen en of u in die situatie deskundige hulp nodig hebt. Vragen met een complexer karakter vallen niet onder het abonnement. Daarbij kan gedacht worden aan vragen over het toepassen van een cao en vragen waarvoor verder onderzoek vereist is.

Een schriftelijke terugkoppeling op de vraag is in de regel niet bij het abonnement inbegrepen. Het is in overleg zeker mogelijk een schriftelijke terugkoppeling te verstrekken. Bij de beantwoording van een vraag waarbij de nuances van belang (kunnen) zijn, zal uw contactpersoon aangeven de voorkeur te geven aan een schriftelijke terugkoppeling. Hiervoor wordt het reguliere uurtarief in rekening gebracht. Wanneer geen van onze specialisten direct telefonisch beschikbaar is, kunt u uw contactgegevens achterlaten. U wordt vervolgens zo snel mogelijk teruggebeld.

Advies op maat

Onze HR specialisten helpen je met alle vragen op het gebied van HRM. We zoeken samen naar oplossingen voor alle personeelsgerelateerde vraagstukken. Maakt je (nog) geen gebruik van het HR Abonnement maar heb je wel behoefte aan advies en of ondersteuning? Neem dan contact op zodat we samen kunnen zoeken naar de best mogelijke oplossing voor jouw situatie. Als ondernemer kun altijd een beroep doen op onze kennis. Van eenvoudige operationele vragen tot échte maatwerkoplossingen. Denk aan:

Interim/Incompany

Van Herwijnen Kreston HR Services & Advies biedt interim-oplossingen aan voor tijdelijke of structurele plaatsing van een HR-professional binnen je organisatie. Het kan gebeuren dat door ziekte of zwangerschap je HR professional enige tijd afwezig is of dat een situatie vraagt om tijdelijke fysieke ondersteuning. Of je organisatie is te klein om iemand in dienst te nemen maar je ziet wel de noodzaak van een HR specialist die flexibel inzetbaar.

Samenwerken?

Nieuwsgierig naar onze HR-services? Wij staan voor je klaar. Vraag vrijblijvend een (digitaal)adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen
HR-services in Tiel