Bedrijfswaardering

Bij aankoop of verkoop van een onderneming is een inzicht in de waarde van groot belang. Voor de bedrijfswaardering van een onderneming (of activiteit) zijn verschillende methodes beschikbaar. Of dit nu is met behulp van vuistregels of uitgebreide waarderingsmethoden.

Adviesgesprek aanvragen
Cover voor Bedrijfswaardering

Waarderingsmethoden

De kern van de hedendaagse waarderingsmethoden is het uitgaan van toekomstige geldstromen. Ook wel de discounted-cashflow-methode (DCF-methode) genoemd. Deze inschatting van toekomstige geldstromen is een proces dat in nauwe communicatie met de ondernemer wordt uitgevoerd. Door uit te gaan van geldstromen in plaats van winst (die meer beïnvloedbaar is) kan de verdiencapaciteit van de onderneming goed in beeld worden gebracht.

Waarmee kunnen we je ondersteunen?

Risicoprofiel

Iedere onderneming heeft een risicoprofiel bestaande uit twee invalshoeken: vanuit de ondernemer en vanuit de eventuele koper. Dit risicoprofiel bestaat uit onder andere een weging van vragen als: is de onderneming afhankelijk van de ondernemer, van grote afnemers of van specifiek personeel? In welke groeifase bevindt het bedrijf zich? Al deze onderdelen zijn van belang voor de bepaling van het risicoprofiel en daarmee voor de rendementseis.

Door de toekomstige geldstromen terug te rekenen naar vandaag aan de hand van de genoemde rendementseis bepalen we de economische waarde.

Een dergelijke bedrijfswaardering is maar beperkt “houdbaar” en moet periodiek worden bijgewerkt als deze dient als stuurmechanisme.

Omdat waarde niet gelijk is aan prijs kan een bedrijfswaardering een uitgangspunt bieden voor het voeren van onderhandelingen, maar ook voor een bedrijfsanalyse om de winst genererende onderdelen van een onderneming te kunnen identificeren.

Quick Scan Bedrijfswaardering

Naast een uitgebreide waardering bieden we ook een Quick Scan.

Aan de hand van historische cijfers en een verkennend gesprek met onze adviseurs, stellen wij een korte analyse en een “schot voor de boeg” bedrijfswaarde vast.

Deze scan is gebaseerd op de huidige situatie, maar kan eenvoudig worden uitgebreid naar verschillende scenario’s in een latere fase.

Wil je weten wat je bedrijf waard is?

Uiteraard sta je er niet alleen voor. We helpen je graag. Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen