Begroting opstellen

Wat zijn de gevolgen voor je onderneming bij een financiële beslissing? Wat is de vermogensbehoefte op korte en lange termijn? Wil je inzicht in de prestaties van jouw bedrijf? Dit kunnen wij voor je in beeld brengen middels het opstellen van een begroting. Een begroting opstellen bestaat uit een resultaatoverzicht, balans en een liquiditeitsbegroting.

Adviesgesprek aanvragen
Cover voor Begroting opstellen

Een resultaatoverzicht geeft inzicht in de verwachte opbrengsten en kosten (resultaat) van jouw bedrijf. Wij kunnen een resultatenoverzicht voor je opstellen in elke mate van detail.

De balans geeft inzicht in diverse ratio’s, waaronder de verhouding eigen en vreemd vermogen (solvabiliteit). Dit is één van de belangrijkste kengetallen voor een externe financier.

Op basis van het begrote resultatenoverzicht en de balans wordt de liquiditeitsbegroting opgesteld. Deze bestaat uit een overzicht met de ontvangsten en uitgaven. Ook geeft dit inzicht of jouw onderneming aan alle financiële verplichtingen kan voldoen en in de (eventuele) vermogensbehoefte.

Een begroting kan opgesteld worden op maand-, kwartaal- en jaarbasis. Wij gaan graag met jou in gesprek om te kunnen beslissen welke periode het meest passend is. De opgestelde begroting ontvang je van ons in een rapport waarin onder andere een balans, resultaten- en liquiditeitsbegroting is opgenomen. In het rapport zijn tevens grafische weergaven van de belangrijkste kengetallen van jouw onderneming opgenomen.

Het rapport nemen wij zorgvuldig met je door en we begeleiden je in de verdere financiële keuzes die je voor jouw onderneming moet maken. Voor meer informatie over het opstellen van een begroting, kun je contact opnemen met een van onze accountants.

Begroting opstellen?

Hulp nodig bij het opstellen van een begroting? Wij staan voor je klaar. Vraag vrijblijvend een (digitaal) adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen